סרטן

מי אתם בני מזל סרטן?
אוהב בית ומשפחה – הולך על בטוח – עובד נאמן ומסור.

סרטן הרביעי בגלגל המזלות, שייך ליסוד המים. מזלות המים מבטאים את עצמם באופן רגשי ונוטים להיות פגיעים יותר ממזלות אחרים. הכוכב השולט במזל זה הוא הירח.
אם מתאים לומר על מישהו "ביתי הוא מבצרי", הרי זה על בן מזל סרטן. שם הוא בטוח ומוגן מפני העולם. גם כשסוף סוף הוא פורח מהקן לחיים עצמאיים, יפקיד הסרטן לבקר בבית הוריו בקביעות, וליהנות מהאוכל של אמא. חשוב לו להיות מוקף חום ואהבה, ולכן יבחר את חבריו וידידו בקפידה רבה. הוא מגלה כלפיהם נאמנות ומסירות, ומצפה מהם ליחס דומה. אם יפרו את אמונו, ייפגע קשות ובדרך כלל ינתק מגע. ספקולציה והימור הם ממנו והלאה. הנטייה המובהקת שלו היא ללכת על בטוח. כישלון נתפס כטראומה וכסיבה טובה להיכנס אל מתחת לשמיכות, שם יוכל להתאושש מהמכה. הסרטן מאופיין במצבי רוח קיצוניים. כל מה שמפר את ההרמוניה והביטחון, כורם לו דאגה עמוקה ומעכיר את רוחו. כאשר עליו לקבל החלטה מורכבת, יפתח בסדרת התייעצויות עם מקורביו, חברים או בני משפחה. לא רק הקשר למשפחה חשוב לו. בדרך כלל יטפח הסרטן רגשות פטריוטיים לארצו ולמולדתו. ויתייחס במלוא הרצינות למחויבויות שלו כאזרח. מטבעו, סרטן הוא אדם אחראי המכבד כל מחויבות שלקח על עצמו. בשל זיקתו המיוחדת לעבר, הוא נמשך לתחומים כהיסטוריה או ארכיאולוגיה ולומד באמצעותם על הקשר בין העבר הרחוק להווה. בדרך זו הוא מרגיע את דאגתו התמידית ביחס לעתיד לבוא. אירועים לא צפויים שמפריעים לרצף הברור וההגיוני של עבר, הווה ועתיד, מדירים שינה מעיניו. או אז הוא עלול לשקוע במרה שחורה ולאבד אמון בעצמו ובעולם הסוב אותו. הנטייה שלו לתת אמון עיוור בזולת עלולה להיות בעוכריו. לעיתים יעמוד נדהם מול חבר או מול איש מקצוע, שאת שירותיו שכר, וימלמל: "הרי סיכמנו…" ואולם, האכזבה שלו מאחרים בטלה בששים לעומת אכזבתו מעצמו לעיתים, כשהוא פועל באופן בלתי מובן ושונה ממנהגו הרגיל, יעצור הסרטן "אין יכולתי לעשות את זה ולמה?" לא אחת, שאלות מסוג זה יובילו אותו אל ספת הפסיכולוג.

בברכת הצלחה, מזל אהרוני